Nákupy

Legislativní změny, které podnikatelé s největší pravděpodobností uvítají


Odpočty z daňového základu na děti a nepracujícího partnera (manželku, manžela)
Novela zákona pamatuje na OSVČ, které mohou nyní uplatnit výdajový daňový paušál na vyživovaného manžela nebo manželku a na dítě. Týká se to i osob, jejichž daňový základ z podnikatelské činnosti, případně z pronájmu, přesáhne polovinu celkového daňového základu.
přepsání textu
Daňové zvýhodnění na děti se zvyšuje
Pro druhé dítě a další děti se navyšuje daňové zvýhodnění. Konkrétně o 200 korun měsíčně na druhé dítě a o 300 korun měsíčně na každé další dítě. Zvýhodnění na dani tedy ročně vychází na druhé vyživované dítě v částce 19 404 korun a na každé další vyživované dítě na 24 204 korun.
Elektronická podatelna
Zaměstnanec může nyní od tohoto daňového období předložit a podepsat formulář Prohlášení k dani elektronickou cestou. Zapotřebí bude pouze dotyčného jednoznačně identifikovat, ovšem jakou formu podnikatel zvolí, zda stávající papírovou, nebo elektronickou, bude přímo v jeho kompetenci.
Úřední poplatky kartou
Nyní lze hradit daně a další poplatky kartou, pokud toto pochopitelně dotyčný úřad umožní.
Paušální daň na rok dopředu
Po domluvě s pracovníky finančního úřadu bude možné platit daň paušálně na rok dopředu. Bude se to týkat jak podnikatelských subjektů, tak i zaměstnanců, nebo osob, které si ke stávajícímu zaměstnání přivydělávají formou OSVČ.
Jednodušší proces pro drobné podnikatelské příjmy
Na příjmy ze závislé činnosti do 2.500 korun měsíčně, jsou to např. dohody o pracovní činnosti, bude možné uplatnit srážkovou daň, a nebude nutné je uvádět v daňovém přiznání. Toto opatření rozšiřuje úlevy pro daňové poplatníky podobně, jako je tomu u dohod o provedení práce do 10 tisíc korun měsíčně.
nastavení kravaty
Odepisování majetku
V současné době bude moci odepisovat z daní osoba, které byl přenechán nějaký majetek do užívání, např. podnájemce. Ten bude mít stejné podmínky pro odpisy, jako nájemci v případě finančních leasingů.
Třetí a čtvrtá vlna EET
Elektronická evidence tržeb se na podnikatele valí ze všech stran. Větším subjektům nevadí a spíše ji uvítají, drobní živnostníci ji považují za další byrokratické omezení a důvod ke stresu. Každopádně v platnost vstupuje novela zákona, která do třetí vlny EET zahrnuje i právníky, lékaře, pneuservisy, autoservisy, soukromé zemědělce, potravinářskou výrobu, podnikání v dopravě, pořadatele kulturních a sportovních akcí a další. Čtvrtá vlna se spustí v červnu 2018 a zahrne některé řemeslné činnosti, které zajišťují výrobu a služby.