Nezařazené

Má smysl se vzdělávat?

Ano je a vždycky bude. Je to prostředek, který pomáhá vyhrávat tam, kde jiní prohrávají. Je to cesta k Vašemu cíli.
 
    Vzdělání je přímo závislé na intelektu. Intelekt je vlastnost člověka, která určuje
schopnost se vzdělávat a v běžném životě se orientovat v různých situacích. Intelekt jako takový nelze rozšířit, lze ho pouze doplnit.
 nekonečné učení
     Naše vzdělání začíná už narozením. Ať už se jedná o první krůčky nebo první
slova. Na toto „vzdělání“ navazuje školský systém v podobě základního vzdělání,
které je povinné ze zákona. Dále pak může absolvent základního vzdělání pokračovat
studiem některé formy střední školy (SOU, SOŠ), na které může navazovat
vysokoškolské studium. Záleží opět na jednotlivci, jaké má životní cíle a čeho chce
dosáhnout.
 
      Tím ale vzdělávání nekončí. Každý obor vyžaduje neustálé se zdokonalování,
protože se neustále vyvíjí ruku v ruce s vědou.
 
      Vzdělání je deviza, která Vám umožní lépe proplouvat životem a lépe se v
životě rozhodovat.
 
       V dnešní době existuje spoustu kurzů a jednorázových lekcí, včetně spoustu
psaného slova na internetu ale i v knižní podobě. Je jenom na nás najít kvalitní
informace. Kvalitní informace, které nám mohou dopomoci k lepšímu postavení,
finančnímu ohodnocení nebo i společenskému uznání jsou ty informace, které jsou
akreditované státními institucemi v rámci celoživotního vzdělávání.
 
         Ke vzdělání se automaticky řadí jazyková vybavenost. Anglický jazyk je základ. Na druhém místě stojí jazyk německý, ale i jazyk ruský.
 
         Mnoho lidí jazykovou vybavenost podceňuje, ale to se nevyplácí. Vždyť i ty
nejmenší firmy a společenstva jsou v kontaktu se zákazníky, kteří mluví minimálně
anglicky.
 
         Jazyková vybavenost zkrátka podporuje multi-kulturní sociálně-pracovní
vztahy na pracovišti.

 palec nahoru
         Vzdělání jako takové zvyšuje životní šance a zvedá sebevědomí.
 
         Není potřeba se vzdělávat proto, abyste dokazovali cokoliv někomu jinému.
Vzdělávejte se pro sebe a pro tu možnost být lepšími lidmi, kteří využívají znalosti
k podpoře druhých.