Www

Návrat kapitálu do Čech

Česko se dlouhá léta zmítalo ve špatné situaci. Jelikož se pro zahraniční investory stávalo nezajímavým docházelo k odlivu zahraničního kapitálu. To snižovalo celkové HDP, mělo vliv na zaměstnanost a růst ekonomiky vůbec. Poté co skončila umělá restrikce ČNB došlo k výraznému obratu. Koruna silně posiluje oproti cizím měnám, zaměstnanost nikdy nebyla vyšší, půjčky jsou na svém minimu a inflace také.
chirurgické nástroje.jpg
Zřejmě se má situace ještě zlepšit, protože se zahraniční kapitál začíná vracet zpátky do českých zemí. Společnost Hartmann – Rico, která se zabývá výrobou lékařských pomůcek zná téměř každý. Většinou máme jejich produkty ukryté doma a využíváme je v bolestivých chvílích. Jde tedy hlavně o náplasti, nejrůznější léčiva a medikamenty.
žena v montérkách.jpg
Nezabývají se však pouze výrobou náplastí, jejich hlavní produkce je zacílena na operační sály. Pro nemocnice a soukromé ordinace vyrábějí speciální lékařské sety. Jedná se o náčiní, které by si normálně museli lékaři a jejich personál chystat sám. Tím dokážou ušetřit spoustu času, efektivněji využít lékařský personál a zkrátit tak délku operací na minimum. Veškerá výroba probíhá ve sterilizované prostředí. Výrobky jsou produkovány jako jednorázové čímž snižují možnost infekce na minimum.
Můžeme se to zdát jako nezajímavá tématika, ale v rámci medicíny hraje čas důležitou roli a může zachraňovat životy.
Většina výroby již nyní probíhala v Česku tudíž další přesun výroby byl otázkou času. Doposud byla produkce umístěna v Německu to se má však během několika měsíců změnit. Výroba se bude přesouvat do Uherského Brodu, kde se již nyní nachází část produkce. Zde se budou následně nabírat desítky zaměstnancům. To by mělo odlehčit situaci zejména ve Zlínském kraji, který patří mezi oblasti s nejvyšší nezaměstnaností v ČR.
Pro místní je to šance najít uplatnění a získat lépe placenou práci a pro celou ČR je to pouze známka toho že je česká ekonomika na vzestupu.