Nezařazené

Elegantní řešení pro každý interiér


ProstÅ™edí, ve kterém žijeme, ovlivňuje naÅ¡e pocity. Doma i v zamÄ›stnání se chceme cítit co nejlépe. Dostatek prostoru a jednoduchost jsou základním mottem pÅ™i vytváření souÄasných interiérů. DesignovÄ› se na takovém Å™eÅ¡ení můžou podílet i dveÅ™e. Ty spolu se zárubnÄ›mi tvoří totiž nepÅ™ehlédnutelný prvek každého interiéru. Mnohem elegantnÄ›jší Å™eÅ¡ení vÅ¡ak nabízí trend skrytých zárubní. Bezobložková pouzdra dovolí vytvoÅ™it naprosto hladkou stÄ›nu, kde Äistotu její linie nic neruší. Modely EVO LINE a ABSOLUTE LINE to je designová inovace, která nadchne každého.

Nový trend – bezobložkové zárubně

Dokonalý vzhled interiéru ovlivňuje spousta detailů. Patří sem i to, jaký typ dveří si vyberete. DveÅ™e a zárubnÄ› patří neodmyslitelnÄ› ke každé místnosti a jejich výbÄ›rem lze celkové prostÅ™edí zásadnÄ› ovlivnit. Kdo chce mít dostatek prostoru, kdo má rád jednoduchou eleganci a Äistotu, tak jeho pÅ™edstavy splní bezobložková pouzdra. Toto nové Å™eÅ¡ení umožní skrýt zárubnÄ› tak, že vznikne naprosto hladká stÄ›na. Ta nechá vyniknout jak celému prostoru, tak i dveřím. Každého urÄitÄ› osloví modely EVO LINE a ABSOLUTE LINE, které jsou skuteÄnÄ› tím nejelegantnÄ›jším Å™eÅ¡ením.